RECURSOS A INTERNET

COVID-19 & Children.

Infection and Transmission in Schools.

Presentació del Dr. Shamez Ladhani a la conferència "COVID-19 i escoles: De la recerca aplicada a la presa de decisions" el dia 24 de gener de 2022.

COVIDchildren Infection and Transmission in Schools Dr. Shamez Ladhani.pdf

COVID-19 i escoles: de la recerca aplicada a la presa de decisions

Seminari online del dia 24 de gener.